Na studijní pobyt v hlavním m?st? Francie, v Pa?íži, se chystá Bára Sta?kovská. Š?astnou cestu a hodn? úsp?ch? jí p?ejí všichni z moderky z Vinohrad.